AMPA

L’AMPA és L’Associació de Mares i Pares de L’Escola, que col·labora en el funcionament del Centre. Gràcies a la gestió del pressupost provinent majoritàriament de les quotes abonades pels socis, es poden fer inversions a l’Escola en material informàtic, equipaments amb material didàctic o de lleure. Es subvencionen activitats com: la Fira de Nadal, i les disfresses de la rua de Carnaval, s’han finançat les diferents festes com: la Castanyada, el Tió, la festa de Sant Jordi o el Teatre, a més de posar a disposició dels alumnes socis de l’Ampa de l’autocar per la visita a l’Auditori de Barcelona.

L’Ampa també organitza les activitats extra escolars que han anat canviant al llarg dels anys segons l’acceptació i la disposició de monitors de les mateixes, aquestes han estat: Escacs, Taller de contes, Dansa, Anglès, Teatre, Tallers de plàstica, manualitats, cuina sense foc, guarderia i servei d’ acollida matinal. El finançament d’aquestes activitats prové majoritàriament de les quotes de matrícula de les activitats, subvencions dels organismes oficials, a més una part de les quotes de soci.