Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Preinscripció 20/21

Estil Educatiu


Educació integral.

Des de P3 fins a 4t d'ESO tenim en compte l'alumne/a en la seva totalitat. Fomentem un ambient familiar, les característiques de l'escola i la seva comunitat educativa així ho permeten.

 

Formem els alumnes per adaptar-se a una societat en constant canvi.

El coneixement dels nostres alumnes, no només a nivell educatiu-formatiu, sinó també a nivell personal, se'ns fa imprescindible per a complir la nostra tasca educativa i el nostre objectiu de no només formar alumnes, sinó també persones capaces d'adaptar-se a una societat en constant canvi per a enriquir-la i millorar-la.

 

La nostra tasca educativa parteix dels estímuls positius

per a motivar la creació d'objectius personals de cada un dels nostres alumnes. Tot això, però, des d'un equilibri just entre l'exigència, la flexibilitat, la paciència i la comprensió de cada un d'ells/es.

 

Treballem per una metodologia activa, creativa, participativa, col·laborativa on el protagonista és el propi alumne. 

El nostre gran objectiu és cada un dels nens i de les nenes que tenim a les nostres aules. La prioritat és la seva formació per tal que puguin conviure en una societat complexa i en constant canvi.