Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Preinscripció 20/21

Preinscripció Curs 2020/2021


Informem aquelles famílies que teniu fills petits en edat de ser escolaritzats, o bé aquells que coneixeu algú interessat a preinscriure el seu fill/a a la nostra escola que hi haurà dues opcions per realitzar-la en període de preinscripció des del dimecres 13 al divendres 22 de maig. 

1. Opció telemàtica. Les famílies hauran d'enviar la sol·licitud de preinscripció amb tota la documentació al correu de l'escola: santjordi@escolasantjordi.cat

2. Opció presencial a l'escola. Aquesta requereix demanar cita prèvia a través de la pàgina web del centre: www.escolasantjordi.cat a l'apartat de contacte o del correu santjordi@escolasantjordi.cat o del telèfon de l'escola: 972 302898, així com també al seguent enllaç cita prèvia. Us hi esperarem amb les mesures oportunes de seguretat, i recomanem que vingueu amb guants i mascareta.

 

QUÈ CAL PORTAR?

 

 • Fotocòpia i original del DNI de la mare i pare.
 • Fotocòpia i original del DNI del nen/a o fotocòpia i original del llibre de família on aparegui l'infant.
 • Fotocòpia i original del llibre de vacunes, de la pàgina on hi apareixen.
 • Quan el DNI no coincideix amb l'adreça on viuen actualment, és necessari portar el certificat de convivència o empadronament.
 • Fotocòpia i original de la targeta de la Seguretat Social.
 • Quatre fotografies de carnet

 

CRITERIS DE PRIORITAT

 

 1. Criteris generals:

 

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 
   • Domicili a Palafrugell: 30 punts
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
    • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida: 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

 

 1. 2. Criteris complementaris

 

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2020 – 2021SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESOPRESENTACIÓ SOL·LICITUDS telemàtiques 

del 13 al 22 de maig 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS presencialment amb cita prèvia

del 19 al 22 de maig de 9 a 13'30h

LLISTES AMB EL BAREM provisional

29 de maig

RECLAMACIONS AL BAREM

del 2 al 5 de juny

BAREM i SORTEIG

9 de juny

PUBLICACIÓ LLISTES ORDENADES DEFINITIVES

11 de juny

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D'ADMESOS

7 de juliol
PERÍODE DE MATRICULACIÓ

del 13 al 17 de juliol

 

Consulta l'oferta de places 


Arxius: