Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Preinscripció 20/21

Projecte Educatiu


LA NOSTRA ESCOLA, projecte educatiu

  • És una escola lliure en una societat democràtica. Ofereix una educació cristiana als fills de les famílies de l'entorn que comparteixen  el seu model educatiu i volen donar-li suport.
  • La nostra escola és un servei d'interès públic oberta a tothom. Tanmateix, mentre el finançament públic no permeti la gratuïtat plena de la nostra oferta educativa, les famílies dels alumnes col·laboren a garantir-ne la continuïtat i la renovació constant.
  • És una escola amb un profund compromís social. Realitzem una acció educativa encaminada al compromís per la convivència, la justícia, la llibertat i la solidaritat.

La nostra escola és particularment sensible a les exigències d'atenció a la diversitat i a la integració social de les famílies procedents d'altres llocs i amb altres cultures.

  • És una escola amb una manifesta identitat cristiana. La nostra escola promou el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i el món. Per tal que l'oferta educativa d'una escola cristiana com la nostra sigui efectiva és necessària una acció compartida per l'escola i la família.
  • És una escola sempre actual i orientada al futur. Procurem un servei educatiu de qualitat d'acord amb les exigències d'actualització constant.


D'acord amb la legislació vigent, la sol·licitud de plaça suposa el coneixement i l'acceptació d'aquests punts, que donen a conèixer els trets bàsics del caràcter propi de la nostra escola.