Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Escola

ATENCIÓ PERSONALITZADA


Som una escola d'una sola línia. Ajudem en el desenvolupament educatiu i personal de l'alumnat des l'Educació Infantil fins a l'Educació Secundària, per tal d'acompanyar-los i potenciar les seves capacitats, generant i compartint valors per ser competent en una societat canviant i globalitzada.