Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Escola

COHESIÓ SOCIAL


L'escola és l'espai de socialització per excel·lència. Les relacions que s'estableixen entre les persones que en formen part i que estan en contacte dia a dia són una font de riquesa i un element valuós a l'hora d'ensenyar, d'aprendre i de viure que no s'ha de malmetre ni amb actituds ni amb conductes violentes que són origen d'injustícies i actuen de barrera per al desenvolupament de les potencialitats de cada persona. Fomentar les relacions interpersonals i garantir que siguin positives, ens ajuda a fer, des de l'escola, una societat més justa, inclusiva i solidària.