Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Escola

FORMACIÓ INTEGRAL


El projecte de la nostra escola assumeix el repte d'assolir una educació integral, participativa, democràtica i cristiana adaptada als nostres dies. Oferint un ensenyament de qualitat i integrador, basat en els valors humans i en el diàleg. Adequant els mitjans educatius dels que disposem a les exigències de la realitat social amb una actitud de compromís i col·laboració amb el poble i amb el país. Defugint qualsevol discriminació.