Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Escola

INNOVADORS


Amb el nostre projecte "Créixer amb les noves tecnologies” i el nostre equip de professors format en l'ús de les tecnologies digitals impulsem l'ús d'eines innovadores en les metodologies educatives adequades a les necessitats de l'alumnat que els seran útils per adaptar-se al seu entorn social tant present com futur d'una manera segura. Amb la robòtica educativa treballem des de infantil a 4t ESO de manera interdisciplinaria  per potenciar les habilitats i destreses de l'alumnat, així com el treball en equip, la iniciativa, la presa de decisions, l'esforç, la superació,... Així doncs també fem us de chromebook a partir de 5è de primària.