Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Escola

MULTILINGÜISME


Els idiomes ocupen un lloc important en la nostra escola. La llengua catalana és la llengua vehicular i d'aprenentatge de totes les àrees, de cadascuna de les etapes i de qualsevol activitat del centre. L'aprenentatge de la lectoescriptura es fa en llengua catalana. L'aprenentatge de la llengua castellana l'introduïm a l'inici de la primària. L'escola oferta dues llengües estrangeres: La llengua anglesa amb una professora nativa, s'ofereix des de l'Educació Infantil fins a l'Educació Secundària i la llengua francesa  s'inicia al final de l'Educació Primària i tota l'Educació Secundària.