Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Etapes

INNOVACIÓ EDUCATIVA


Anticipar-se al futur adquirint destreses i habilitats que permetin adaptar-nos al ritme de la societat actual.